Giới Thiệu Blog File Mới

Blog File Mới là một trang blog cá nhân. Chính thức hoạt động ngày 01/10/2017. Được vận hành và phát triển bởi GCS Group. Chúng tôi hoạt động dựa trên các tiêu chí và tôn chỉ nhất định, nhằm duy trì và phát triển Blog ngày càng lớn mạnh.

Tôn chỉ hoạt động

Blog File Mới hoạt động dựa trên các tôn chỉ sau:

  • Cung cấp nội dung bài viết hoàn toàn miễn phí.
  • Chỉ giới thiệu các dịch vụ/công cụ, phần mềm có chất lượng tốt nhất.
  • Cập nhật nội dung và hỗ trợ độc giả nhanh nhất.
  • Tạo dựng môi trường trao đổi kiến thức lành mạnh, nói không với các hành động vi phạm bản quyền.

Chính Sách Bảo Mật

Đối với chúng tôi Blog File Mới chính sách bảo mật với đọc giả là rất quan trọng. Vui lòng hãy tìm hiểu chi tiết “Chính Sách Bảo Mật” của chúng tôi.

Liên Hệ

Các bạn có bất cứ thắc mắc, đóng góp ý kiến vui lòng Liên Hệ với Blog File Mới qua mail hoặc các trang mạng xã hội.

Thân Ái Blog File Mới